Jatečně upravené tělo jehňat, stažené z kůže, zbavené hlavy a vnitřností (drobů). U nás visí 6 dní v chladírně. Za tuto dobu opouští naši bourárnu v ideální formě.

JUTy si budete bourat sami, nebo je po naložení v láku můžete v celku rožnit.